Pre zistenie, akú veľkosť topánky  potrebuje, postupujeme podľa nasledovného postupu.

Meranie nohy robíme vždy v stoji, pretože noha sa pri zaťažení o niečo roztiahne. Postavíme na papier a urobíme čiaru za pätou a pred palcom (prípadne obkreslíme celú nohu). Odmeriame vzdialenosť medzi čiarami (pri obkreslení celej nohy najdlhšiu vzdialenosť medzi pätou a špičkou) a získame dĺžku chodidla.

 

 

AKO ODMERAŤ VEĽKOSŤ NOHY